2006年3月 撮影 10年後はどんな笑顔かな(^_^)

yu jun
kazuki shinnosuke
yukihiro syuhei
kimu shogo
hisashi yuuki
kouki keita